Subscription of polish silver coins

0 Review(s)


Add:


 

We offer a subscription of polish silver commemorative coins.

 

 

REGULAMIN ABONAMENTU

Monety w abonamencie sprzedawane są po cenach emisyjnych, ustalonych przez NBP w drodze aukcji, do których sklep dolicza 10%, jednak nie mniej niż 15 zł tytułem opłaty abonamentowej.. 

  1. Monety są wydawane od dnia emisji ustalonego przez NBP. Termin ten może ulec zmianie, jeżeli NBP zmieni warunki dostarczenia monet. Abonament wysyłkowy jest realizowany do tygodnia od daty emisji.
  2. Klient kupując abonament zobowiązuje się do odbioru monet emitowanych przez NBP, zgodnie z planem emisyjnym NBP. Nieodebranie abonamentu przed dniem emisji kolejnej monety jest równoznaczne z rezygnacją z abonamentu.
  3. Klient otrzymuje monety w ilości zadeklarowanej przy zamawianiu abonamentu. Ilość ta może ulec zmianie, jeżeli NBP zmieni warunki dystrybucji monet.
  • 10 Units in Stock