Subscription of graded polish silver commemorative coins

0 Review(s)


Add:


We offer a subscription of graded polish silver commemorative coins.

 

 

REGULAMIN ABONAMENTU

Monety w abonamencie sprzedawane są po cenach emisyjnych, ustalonych przez NBP w drodze aukcji, do których sklep dolicza 10 %, jednak nie mniej niz 15 zł tytułem opłaty abonamentowej, oraz koszt gradingu (29 zł). 

  1. Monety są wydawane od dnia emisji ustalonego przez NBP. Termin ten może ulec zmianie, jeżeli NBP zmieni warunki dostarczenia monet. Abonament wysyłkowy jest realizowany do tygodnia od daty emisji.
  2. Klient kupując abonament zobowiązuje się do odbioru monet emitowanych przez NBP, zgodnie z planem emisyjnym NBP. Nieodebranie abonamentu przed dniem emisji kolejnej monety jest równoznaczne z rezygnacją z abonamentu.
  3. Klient odbierając monety w gradingu ma gwarantowaną najwyższą ocenę jaka może zostać wybrana z większości emisji dostarczonej przez NBP.
  4. Klient otrzymuje monety w ilości zadeklarowanej przy zamawianiu abonamentu. Ilość ta może ulec zmianie, jeżeli NBP zmieni warunki dystrybucji monet.
  • 10 Units in Stock