Próby miedzionikloweKazimierz Wielki

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki. 10 złotych 1964. Miedzionikiel, nakład 30 tys. szt. Stan menniczy - moneta bez uszkodzeń mechanicznych powstałych po...

75.00 zł

700 lat Warszawy

700 lat Warszawy

700 lat Warszawy. 10 złotych 1965. Miedzionikiel, nakład 30,1 tys. szt. Stan menniczy - moneta bez uszkodzeń mechanicznych powstałych...

65.00 zł

VII wieków Warszawy

VII wieków Warszawy

VII wieków Warszawy. 10 złotych 1965. Miedzionikiel, nakład 30,1 tys. szt. Stan menniczy - moneta bez uszkodzeń mechanicznych...

65.00 zł

VII wieków Warszawy

VII wieków Warszawy

VII wieków Warszawy. 10 złotych 1965. Miedzionikiel, nakład 30,1 tys. szt. Grading GCN MS 68.

120.00 zł

FAO - chleb dla świata

FAO - chleb dla świata

FAO - chleb dla świata. 10 złotych 1971. Miedzionikiel, nakład 51,8 tys. szt. Stan menniczy - moneta bez uszkodzeń mechanicznych...

35.00 zł

FAO - chleb dla świata

FAO - chleb dla świata

FAO - chleb dla świata. 10 złotych 1971. Miedzionikiel, nakład 51,8 tys. szt. Grading GCN MS 68.

90.00 zł

FAO - Fiat Panis

FAO - Fiat Panis

FAO - Fiat Panis. 10 złotych 1971. Miedzionikiel, nakład 51,2 tys. szt. Stan menniczy - moneta bez uszkodzeń mechanicznych powstałych...

35.00 zł

FAO - Fiat Panis

FAO - Fiat Panis

FAO - Fiat Panis. 10 złotych 1971. Miedzionikiel, nakład 51,2 tys. szt. Grading GCN MS 66.

70.00 zł

Centrum Zdrowia Dziecka

Centrum Zdrowia Dziecka

Centrum Zdrowia Dziecka. 20 złotych 1979. Miedzionikiel, nakład 30 tys. szt. Stan menniczy - moneta bez uszkodzeń mechanicznych...

45.00 zł

Łódź

Łódź

Łódź. 20 złotych 1980. Miedzionikiel, nakład 10 tys. szt. Stan menniczy - moneta bez uszkodzeń mechanicznych powstałych po...

75.00 zł

Barbakan w Krakowie

Barbakan w Krakowie

Barbakan w Krakowie. 20 złotych 1981. Miedzionikiel, nakład 30 tys. szt. Stan menniczy - moneta bez uszkodzeń mechanicznych powstałych...

45.00 zł

Pomnik - szpital Centrum Zdrowia Matki Polki

Pomnik - szpital Centrum Zdrowia Matki Polki

Pomnik - szpital Centrum Zdrowia Matki Polki. 200 złotych 1985. Żelazonikiel, nakład 37,3 tys. szt. Stan menniczy - moneta bez...

40.00 zł