Copper-nickel patternsKazimierz Wielki

Kazimierz Wielki

Kazimierz Wielki. 10 zlotych 1964. Copper - nickel, mintage 30000. Mint state. Ex. picture.

75.00 zł

700 lat Warszawy

700 lat Warszawy

700 lat Warszawy. 10 zlotych 1965. Copper - nickel, mintage 30100. Mint state. Ex. picture.

65.00 zł

VII wieków Warszawy

VII wieków Warszawy

VII wieków Warszawy. 10 zlotych 1965. Copper - nickel, mintage 30120. Mint state. Ex. picture.

65.00 zł

VII wieków Warszawy

VII wieków Warszawy

VII wieków Warszawy. 10 zlotych 1965. Copper - nickel, mintage 30120. GCN MS 68.

120.00 zł

FAO - chleb dla świata

FAO - chleb dla świata

FAO - chleb dla świata. 10 zlotych 1971. Copper - nickel, mintage 51800. Mint state. Ex. picture.

35.00 zł

FAO - chleb dla świata

FAO - chleb dla świata

FAO - chleb dla świata. 10 zlotych 1971. Copper - nickel, mintage 51800. GCN MS 68.

90.00 zł

FAO - Fiat Panis

FAO - Fiat Panis

FAO - Fiat Panis. 10 zlotych 1971. Copper - nickel, mintage 51200. Mint state. Ex. picture.

35.00 zł

FAO - Fiat Panis

FAO - Fiat Panis

FAO - Fiat Panis. 10 zlotych 1971. Copper - nickel, mintage 51200. GCN MS 66.

70.00 zł

Centrum Zdrowia Dziecka

Centrum Zdrowia Dziecka

Centrum Zdrowia Dziecka. 20 zlotych 1979. Copper - nickel, mintage 30000. Mint state. Ex. picture.

45.00 zł

Łódź

Łódź

Łódź. 20 zlotych 1980. Copper - nickel, mintage 10000. Mint state. Ex. picture.  

75.00 zł

Barbakan w Krakowie

Barbakan w Krakowie

Barbakan w Krakowie. 20 zlotych 1981. Copper - nickel, mintage 30040. Mint state. Ex. picture.

45.00 zł

Pomnik - szpital Centrum Zdrowia Matki Polki

Pomnik - szpital Centrum Zdrowia Matki Polki

Pomnik - szpital Centrum Zdrowia Matki Polki. 200 zlotych 1964. Iron - nickel, mintage 37300. Mint state. Ex. picture.

40.00 zł